Volgens het onderzoek zijn kinderloze mensen net zo gelukkig als ouders

In Duitsland kiest ongeveer elke vijfde vrouw er bewust voor om geen kinderen te krijgen, waardoor ze kinderloos blijft. De Coöperatieve Staatsuniversiteit in Gera voerde een studie uit waarin het onderwerp werd onderzocht bij ongeveer 1.100 vrouwen die vrijwillig geen kinderen wilden. Ook de Universiteit van Michigan laat interessante resultaten zien die tal van vooroordelen weerleggen.

“Je krijgt er ooit spijt van” is een verwijt waar kinderloze vrouwen vaak naar moeten luisteren. Inmiddels zijn er echter tal van onderzoeken die dit weerleggen en breken met een veelvoorkomend stereotype. STYLEBOOK vat de studiesituatie voor je samen.

Kinderloos staat niet gelijk aan ongelukkig

In een nieuwe studie uit 2022 onderzocht de faculteit sociale wetenschappen van de Cooperative State University in Gera waarom vrouwen geen moeder willen worden. Dit werpt licht op het onderwerp op basis van een indrukwekkend aantal van meer dan 1.100 vrouwen die vrijwillig kinderloos zijn, wat de huidige stand van onderzoek over het onderwerp ver overtreft.

De resultaten van dit onderzoek hebben niet alleen veel vooroordelen over kinderloze vrouwen weerlegd, maar ook de eerdere stand van onderzoek gecorrigeerd. Eerdere aannames gingen ervan uit dat externe factoren en algemene omstandigheden de beslissing voor of tegen kinderen beïnvloeden. Maar de begeleidende hoogleraar, prof.dr. Claudia Rahnfeld legt aan de “Mdr” uit dat de studie heeft aangetoond dat de beslissing “intrapersoonlijk” is, d.w.z. voornamelijk gebaseerd op de individuele overtuigingen van elke vrouw.

Zich bewust van hun beslissing dat het krijgen van kinderen veel ruimte, tijd en energie zou kosten, hebben de vrouwen in het onderzoek er bewust voor gekozen om geen kinderen te krijgen. Bevindingen van dit onderzoek helpen om een ​​beter begrip te krijgen van de redenen achter de beslissing van veel vrouwen om geen kinderen te krijgen.

Noot van de redactie: Omdat de studies de term ‘kinderloosheid’ gebruikten, hebben we besloten om een ​​consistente naamgevingsconventie te gebruiken om verwarring te voorkomen. Er wordt soms gesuggereerd om te spreken van “kinderloze” vrouwen in plaats van “kinderloze” vrouwen, aangezien de term “kinderloos” zou kunnen suggereren dat een belangrijk aspect van het leven ontbreekt. Aan de andere kant benadrukt de uitdrukking “kindvrij” dat de vrouwen bewust en vrijwillig hebben besloten om zonder kinderen te leven.

Vrije tijd, zelfrealisatie en verantwoordelijkheid Redenen voor kinderloosheid

Verder is in het onderzoek aan de vrouwen gevraagd naar de specifieke oorzaken en motieven om geen kinderen te willen. De mogelijkheid om extra vrije tijd individueel te kunnen organiseren was voor 82,4 procent van de ondervraagde vrouwen een relevant criterium. Op de tweede plaats, met 80 procent, stond de grotere kans op zelfrealisatie. 73,4 procent sprak de wens uit om geen verantwoordelijkheid te hoeven nemen voor de verzorging en opvoeding van een kind.

Uit het onderzoek blijkt ook dat veel vrouwen al vroeg besluiten kinderloos te blijven. Een indrukwekkende 50 procent van de ondervraagde vrouwen nam deze beslissing op 21-jarige leeftijd. Acht op de tien deelnemers kozen op 30-jarige leeftijd voor een kinderloos leven. Deze cijfers maken duidelijk dat de beslissing om geen kinderen te krijgen vaak op jonge leeftijd wordt genomen.

Ook interessant: Hailey Bieber: ‘Ik wil zo graag kinderen, maar ik ben bang’

Amerikaans onderzoek bevestigt aannames waarom mensen kinderloos blijven

Ook in 2022 ontdekten wetenschappers van de Michigan State University dat ongeveer een op de vijf volwassenen geen kinderen wil. Dit komt overeen met ongeveer 1,7 miljoen mensen, wat een verrassend hoog aantal is. Het meest recente vervolgonderzoek bevestigt dit resultaat nu en versterkt de bevinding dat een aanzienlijk aantal volwassenen bewust afstand doet van het ouderschap.

1500 volwassenen werden onderzocht. Als gevolg hiervan nemen mensen hun beslissing om vroeg in hun leven kinderloos te blijven, vaak in hun tienerjaren of twintig. Interessant is dat niet alleen jongeren zeggen dat ze geen kinderen willen. Uit het onderzoek bleek dat vrouwen die ervoor kozen om geen kinderen te krijgen toen ze tieners waren, gemiddeld bijna 40 jaar oud zijn en nog steeds geen kinderen hebben. Wat weer de studie van Gera ondersteunt.

Kinderloze volwassenen tonen geen berouw

Ondanks de bezorgdheid dat kinderloze volwassenen later in hun leven spijt kunnen krijgen van hun beslissing, geven de wetenschappers alles vrij. Jennifer Watling Neal legt uit dat zij en haar onderzoeksteam geen bewijs hebben gevonden dat oudere kinderloze volwassenen meer spijt hebben dan oudere ouders. Sterker nog, het bleek dat oudere ouders misschien zelfs iets meer geneigd zijn iets in hun leven te willen veranderen.

Neal benadrukt dat overheidsbeperkingen op reproductieve gezondheidszorg ertoe kunnen leiden dat veel mensen gedwongen worden om kinderen te krijgen terwijl ze dat eigenlijk niet willen. Dit is een zorgwekkend aspect dat de onderzoekers verder willen onderzoeken.

Bronnen